O nama

UZ VAS VIŠE OD 20 GODINA


ORECO d.o.o. je osnovano 1993. godine kao društvo u potpunom privatnom vlasništvu. Tijekom godina postalo je vjerodostojan partner za mnoge tvrtke u zemlji i inozemstvu.

Naš osnovni djelokrug rada je servis diesel motora, pomorski inženjering, zastupanje stranih tvrtki i trgovina.

Tvrtka Oreco d.o.o. ima vrlo dobro opremljenu servisnu radionicu površine cca 120 m2 sa svim potrebnim specijalnim alatima za servis i održavanje dizel motora i pripadne opreme, te ispitivanje injektora Cummins diesel motora. Odmah pored servisne radionice smješteno je i skladište površine cca 100 m2, s rezervnim dijelovima i filterima.

Vlasnik i direktor tvrtke ORECO d.o.o., Nenad Orešković, diplomirani je strojarski inženjer, obrazovan u zemlji i inozemstvu na tehničkom i komercijalnom području za pružanje usluga vezanih za pomorsku opremu. Sa svojim znanjem, iskustvom, brojnim osobnim kontaktima i odgovornim osobljem poslovnim parterima može ponuditi najbolja riješenja.

Kako bi ispunio sve zahtjeve i očekivanja svojih stranki, ORECO d.o.o. svakom projektu pristupa vrlo fleksibilno.

Naši prioriteti su sljedeći:

 • Zadovoljstvo naših klijenata, iznad svega
 • Raditi u partnerstvu s našim klijentima i dobavljačima da bi osigurali neprekinut tehnološki napredak
 • Trajno usavršavanje usluga kako bi naši klijenti spoznali našu vrsnoću, vrijednost i učinkovitost
 • Odnositi se s poštovanjem prema klijentima, zaposlenicima, i dobavljačima

Naši budući planovi odnose se na proširenje poslovanja s pomorskom opremom i proizvodima i daljnje usavršavanje na području usluga.


POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

Integrirani sustav upravljanja društva ORECO d.o.o. temelji se na međunarodnim normama prema kojima je certificiran (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) i primjenjuje se na sve osnovne djelatnosti ORECO -a: proizvodnju, prodaju i servisiranje brodskih motora, opreme i pomoćnih brodskih sustava.

Politika Integriranog sustava upravljanja ORECO-a shodno tome u sebi objedinjuje Politike upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu, i podložna je periodičnom preispitivanju od strane najvišeg poslovodstva.

Pri realizaciji misije i strategije ORECO-a poštuju se zahtjevi i glavna načela integriranog sustava upravljanja.

Glavna načela integiranog sustava upravljanja:

 • Zadovoljstvo kupaca je naš osnovni cilj uz težnju da pri tome budu u ravnoteži interesi između svih zainteresiranih strana poput kupaca, zaposlenika, dobavljača, vlasnika i lokalne zajednice.
 • Naši proizvodi i usluge ispunjavaju zahtjeve i očekivanja naših kupaca.
 • Naši zaposlenici se osjećaju odgovornima za učinkovitost i efikasnost svoga rada i sudjeluju sa svojim prijedlozima u unapređenju i poboljšavanju ORECO-ovih procesa.
 • Svojim postupanjem proaktivno djelujemo u cilju održivog gospodarenja otpadom i smanjenja negativnog utjecaja na okoliš.
 • Zdravlje i sigurnost na radu naših zaposlenika i poslovnih partnera trajna su odrednica našeg djelovanja.
 • Postupanje u skladu sa primjenjivom zakonskom i drugom regulativom naš je cilj utkan u sve procese i aktivnosti društva.
 • Pridajemo veliku važnost kontinuiranom obrazovanju naših zaposlenika, kao i promoviranju pozitivnog pristupa, angažiranosti i međusobne suradnje pri obavljanju poslova.
 • Odnose sa kupcima i dobavljačima zasnivamo na međusobnom povjerenju.
 • Iniciramo i potičemo partnerstvo sa svojim kupcima i dobavljačima.
 • Stvaramo profit kako bi omogućili razvijanje inovacija, tehnološki napredak i osigurali održivo postojanje naše organizacije.