About

MORE THAN 20 YEARS WITH YOU


ORECO d.o.o. was founded in 1993 as a fully privately owned company. Over the years we become a credible partner for many companies in the country and abroad.

Our core business is diesel engine service, marine engineering, representation of foreign companies and trade.

Company Oreco d.o.o. has a well-equipped service workshop of approximately 120 m2 with all the necessary special tools for servicing and maintenance of diesel engines and associated equipment, as well as testing of the Cummins diesel engine injector. Next to the workshop there is a warehouse of about 100 m2 with spare parts and filters.

The owner and CEO of ORECO d.o.o., Nenad Oreskovic, is a graduate engineer, educated at home and abroad in the technical and commercial area for providing marine equipment services. With its knowledge, experience, numerous personal contacts and responsible staff, we can offer the best solutions for our business partners.

In order to meet all the requirements and expectations of its clients, ORECO d.o.o. very flexibly approaches each project.

Our priorities are as follows:

 • The satisfaction of our clients, above all
 • Work in partnership with our clients and suppliers to ensure uninterrupted technological progress
 • Permanent service training to help our clients understand our excellence, value and efficiency
 • Carefully respect customers, employees, and suppliers

Our future plans relate to expanding our operations with marine equipment and products and further training in the field of services.


POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

Integrirani sustav upravljanja društva ORECO d.o.o. temelji se na međunarodnim normama prema kojima je certificiran (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) i primjenjuje se na sve osnovne djelatnosti ORECO -a: proizvodnju, prodaju i servisiranje brodskih motora, opreme i pomoćnih brodskih sustava.

Politika Integriranog sustava upravljanja ORECO-a shodno tome u sebi objedinjuje Politike upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu, i podložna je periodičnom preispitivanju od strane najvišeg poslovodstva.

Pri realizaciji misije i strategije ORECO-a poštuju se zahtjevi i glavna načela integriranog sustava upravljanja.

Glavna načela integiranog sustava upravljanja:

 • Zadovoljstvo kupaca je naš osnovni cilj uz težnju da pri tome budu u ravnoteži interesi između svih zainteresiranih strana poput kupaca, zaposlenika, dobavljača, vlasnika i lokalne zajednice.
 • Naši proizvodi i usluge ispunjavaju zahtjeve i očekivanja naših kupaca.
 • Naši zaposlenici se osjećaju odgovornima za učinkovitost i efikasnost svoga rada i sudjeluju sa svojim prijedlozima u unapređenju i poboljšavanju ORECO-ovih procesa.
 • Svojim postupanjem proaktivno djelujemo u cilju održivog gospodarenja otpadom i smanjenja negativnog utjecaja na okoliš.
 • Zdravlje i sigurnost na radu naših zaposlenika i poslovnih partnera trajna su odrednica našeg djelovanja.
 • Postupanje u skladu sa primjenjivom zakonskom i drugom regulativom naš je cilj utkan u sve procese i aktivnosti društva.
 • Pridajemo veliku važnost kontinuiranom obrazovanju naših zaposlenika, kao i promoviranju pozitivnog pristupa, angažiranosti i međusobne suradnje pri obavljanju poslova.
 • Odnose sa kupcima i dobavljačima zasnivamo na međusobnom povjerenju.
 • Iniciramo i potičemo partnerstvo sa svojim kupcima i dobavljačima.
 • Stvaramo profit kako bi omogućili razvijanje inovacija, tehnološki napredak i osigurali održivo postojanje naše organizacije.